top of page

BOTU-CARE special care

BOTU-CARE Special Care - ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УВРЕДЕНИ КОСИ

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНO И ИНТЕНЗИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИ­ТЕЛНО УВРЕДЕНИ,
НАКЪСВАЩИ СЕ КОСИ, КАКТО И ЗА КЪДРАВИ, ТРУДНИ ЗА ОБРАБОТКА КОСИ

bottom of page