top of page
full1.png
j_JPM_nero.png

FULL-BODY серия за тънки коси

 "FULL-BODY е серия, която дарява косата със забележителна плътност и обем."

 

ползи Тънките коси придобиват не­ве­роятна плътност, в също­то време остават гъвкави, с блясък и хидратирани. Идеал­ният продукт за блясък и обем на косата. 


активни съставки

Екстракт от ЛИПОВ ЦВЯТ:  Богат на фитохормони и рас­ти­телни протеини, кои­то по­вишават нивото на хидра­тация на скалпа и косата и уве­личават обема, като съще­временно за­щи­тават от UV – лъчите и загубата на вода. 

Арганово олио: овлажня­ващо и антиоксидантно дей­ствие. Пра­­ви ко­сата мека и бляскава. 
Екстракт от овес:  подхранва скалпа, подсилва блясъка и  укре­п­ва структурата на ко­съма. 


енергия

Нюансът на дълбоко синьо мо­ре се дължи на ХЕМАТИТ – камък познат с това, че ба­лан­сира енергията и възста­но­вява хармонията. Дава РЕШИ­ТЕЛНОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДИ­НАМИЧНОСТ. Серията има свеж, стимулиращ аромат на бриз, в първите дни на лятото. 

bottom of page