top of page
repair2.png
j_JPM_nero.png

REPAIR Увредена и третирана коса, реконструкция

 "REPAIR е специална гама, която подхранва и подсилва тънката, късаща се коса."

 

ползи подсилва структурата на ко­­­са­та и едно­временно възста­но­вя­ва защитната бариера на фи­бри­те на косъма. 


активни съставки

Серамид III възстановява увре­дената коса и й въз­връща пре­дишната красота, защитава я от вредните химически ве­ще­­­ства, термичния стрес и небла­гоприятните атмосферни усло­­вия.
 

Limnanthes Alba: От семе­на­та му се извлича све­тло жъл­то олио, без аромат, което е из­клю­­чително богато на мастни ки­селини (около 96%). 


енергия

Розовият цвят се дължи на РО­ДОНИТА – камъкът на дове­рието, отговорността и ще­д­­ростта. Носи СПОКОЙ­СТВИЕ и зарежда душата със силата на любовта. Неговият деликатен, сладък аромат, съ­бужда спомени за топлите, летни нощи, в про­дуктите на серията.

bottom of page