top of page
sensitive.png
j_JPM_nero.png

SENSITIVE Чувствителен скалп деликатен, балансиращ, почистващ

 "SENSITIVE обгражда с изключителна чувствителност както тялото, така и душата Ви. Тази линия е създадена за нежно измиване на косата и скалпа. "

 

ползи нежен към скалпа, подхранва до върховете.


активни съставки

СМОКИНЯ: овлажняващо и успо­коя­ващо действие. Спома­га да се регу­лира загубата на вода през ко­жата и за възстановяване на баланса й, при­давайки усещане за свежест и мекота.
ЧЕРЕН ЗМИЙСКИ КОРЕН: е меди­цинско рас­те­ние, използ­вано от ин­диан­ците, които вярвали в не­говата без­­­крайна ефи­касност. Изклю­­кояващото му действие. 
КОПРИВА: eкс­трактът от коп­ри­ва има почист­ващо, тони­­­зира­що и успо­кояващо действие.  
МЛЯКО ОТ МАГАРЕШКИ БОДИЛ: доставя ценни запаси флавоно­иди, които са добре познати със способ­ността си да намаля­ват обра­зуването на сво­­­­­­­­бо­дни ра­дикали и да забавят ста­­рее­нето.   


енергия

Зеленият нюанс варира от  наси­тен до светъл - почти крис­та­­­лен. Дължи се на кристала ОЛИ­ВИН, който възвръща ба­­­­­­­­­­­­лан­са на  енергията и ни да­рява с чув­ство за СВОБОДА, ЗА­ЩИТА И СПО­КОЙСТВИЕ. Дава све­жо­то усещане за зелени по­ляни и мо­рски пръски. Напомня за слаб бриз в края на деня. 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ БАЛАНС И ЧИСТОТА Активни съставки:

КОРЕН ОТ МАКА: Познат още като „корен за енергия”, мака е вид „супер храна” – буквално пре­тъпкана с витамини и мине­рали. Влияе енер­гизиращо на скал­па и на фибрите на косата. Придава блясък, плътност и ме­кота дори на проблемни коси.  
XIMENIA AMERICANA / Морски лимон: Екстрак­тът от кората му се използва, за да защити сил­но чувствителния скалп. 
ZIZIPHUS JOAZEIRO: растение от Бра­зилия, със силни лечебни свой­с­тва и ефективен  контрол на пърхота. Има леко пен­­­ли­во дей­­ствие и спомага едно­­вре­менно за намаляване и предотвра­тя­ване образуването на пърхот и ус­покоява скалпа. 
ZANTHALENE: всеизвестно като сечуански пипер, това растение е широко използвано като под­правка в Азиатската кухня. Екс­трактът от него помага за на­ма­­­­ляване на сърбежа.  

 

bottom of page