ONCARE подхранване на косата

Най-очевидните прояви на повредената коса са: загубата на цвят, липса на бля­сък, чувствителност към влага, цъфтене. Увредената коса няма блясък и по този на­чин губи и способността си да поема добре цветовете. Липсата на аминокиселини в ко­съ­ма – води и до образуване и на статично електричество. Елементите които ув­реж­­дат фибрата на косъма са външните фактори: слънце, вятър, хлор. Серията ONcare Nutrition е създадена за да подхранва, възстановява и предпазва фибрата на косъма.