ONCARE технически продукти

Серията ONcare TECHNICAL се състои от продукти, под­­го­твящи косата за техни­чес­ките агресии, на кои­то ще бъде подложена. Спомагат да се въз­станови фи­зио­ло­гично­то pH на косъма, като компенсира вредния ефект от ал­кал­но­то действие по повърх­ността му, за да бъде той по-здрав и по­издръжлив на цвят и форма във времето.