top of page

Колористика, официални прически и барбер техники, в семинара с Giuseppe Salzano и Claudio Iannotta