Нов представителен салон на Jean Paul Mynè във Велико Търново