top of page

COLOREVO BLOND
Суперизсветлители
за получаване на крайно изсветляване, неутра­лизиране и блясък на русите цве­тове. Изсветляват с 4 – 5 тона за 45 минути. 4 нюанса: 1000 ултра естествено русо, 1001 ултра пепеляворусо, 1011 ултра интензивно пе­пел­но русо, 1003 ултра зла­тисторусо. Съдържат Ceraflux®. Начин на употреба: в съотношение 1:2, т.е. 100 мл боя + 200 мл оксидант 40 Volum (12%). Време за престой: 45 минути

За много светлите нюанси – нива 9, 10 и в сериите EVO BLOND, се слага по-малко количество коректор – 10 – 15 % и съответно при по-тъмните нюанси се добавя по-голямо количество, но не повече от 30% от коректора. 

COLOREVO BLOND

    bottom of page