MORPHOSIS COLOR PROTECT

COLOR PROTECT за запазване на цвета

С ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕРВЕНО ВОДОРАСЛО, ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЦВЕТА