top of page
hatha2.png
j_JPM_nero.png

HATHA Обезцветена и третирана коса, хидратиране, мекота и сила

 "Думата ХАТХА е съставена от две срички ХА+ТХА.  ХА насочва към слънчевия аспект и качествата на слънцето , докато ТХА насочва към лунния аспект и качествата на луната. На Санскрит олицетворява баланса между слънцето и луната. OCRYS ХАТХА е линия, която е възможно най-доброто съществуващо решение за обезцветявана или силно увредена коса. "

 

ползи помага да се възстанови благо­състоянието на стресираната ко­са, благодарение на комплекс наречен OXILOCK PLASMA. Про­дължителната употреба помага за постигането на уди­вителни резултати. Серията е идеална за обез­цветена коса или такава, коя­то е увредена от химически процедури. 


активни съставки

Органични киселини, същите из­­ползвани при OXILOCK PLAS­MA, помагат на косата да ста­не по-силна, да се въз­ста­нови структурата на увреде­ната ко­са и да се възвърне здра­вия й вид. 
GUARH. C. има антистатично и кондициониращо действие. Пра­ви и мократа, и сухата коса по-лесна за разресване. Под­силва, хи­дратира и придава блясък и мекота. 
Екстракт от слънчогледово семе. От него се извличат фи­то­­­серамиди. Те създават за­щи­тен филм, който прави ко­съма гладък и цвета дълго­траен.  


енергия

лилавият цвят се дължи на ли­ла­во-сивия нюанс на ХЕ­МА­ТИТ – камък на КУРАЖА, ВОЛЯТА И ДИС­ЦИПЛИНАТА.  Дава си­ла. Слад­ки­ят съблазни­телан аро­мат на­пом­ня за дебе­лата сянка под кло­ните на цъф­налото чере­шо­во дърво. 

bottom of page