top of page
banda2.png
j_JPM_nero.png

BANDHA Права коса, дисциплинирана и мека

 "BANDHA е термин в йога, който означава „връзка” или обединение. Отнася се до поза, която освобождава едновременно физическата и умствената енергия. "

 

ползи Помага за поддържане на коса­та съвършено права. За коса, която вече е права или за не­по­корна коса, която има нужда от изправяне. Съдържа специални ак­тив­ни съставки, кои­то възоб­новяват фибрите на косъ­ма и ги под­държат здрави. 


активни съставки

Екстракт от слънчогле­дово се­ме,  от него се из­вли­чат Фи­то­­серамиди. Те създа­ват за­щи­­тен филм, който заглажда кути­ку­лата на ко­съма. 
D-ПАНТЕНОЛ богат на Фито­хормони и растителни про­теи­ни, които поддържат ко­сата и кожата хидратирани, което ли­чи по блясъка на косата.  
Масло от Камелия съдържа ви­сока концентрация витамин А, поради което е силен анти­оксидант, овлажнява, подхран­ва и придава еластичност на ко­са­та. 


енергия

Зеленикав блясък като от от­­­ражението на морските вълни, по­роден от красотата на крис­тала МАЛАХИТ – ка­мък, който тра­диционно е свързван с ба­лан­са на енер­гията, възста­новя­ва хармо­нията и мира. Течният ек­­­с­­­­­тракт от този камък при­­те­­жава анти­ок­сидантно дей­­­­­­с­твие, подсилва основ­ни­­те фун­­кции на кожата и снабдява ко­са­та със здрава защитна ба­ри­е­ра. Серията има остри сти­мули­ращи нотки – аро­мат, кой­­то на­помня появя­ването на дъ­га­та след дъжда, в края на ав­густ.

bottom of page