top of page

BANDHA SHAMPOO

Шампоан за права коса - pH: 6,46 – 6,96

 

Има деликатно измивно действие, което подготвя косата за перфек­тното изправяне по време на сти­ли­зиране. Благодарение на изклю­чи­­тeлно леките си измивни и активни  съставки е перфектен за укро­тя­ване на косите и им придава ме­кота.

BANDHA SHAMPOO

    bottom of page