ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ м.май

SELECTIVE PROFESSIONAL

от 01 - 31 май

-5% отстъпка върху всички продукти от марката

Selective Professional

* Офертите, бои за коса, оксиданти, супри, каталози не се включват в тези отстъпки

Selective_may.jpg

JEAN PAUL MYNÈ

от 01 - 31 май

-18% отстъпка върху всички продукти от марката Jean Paul Mynè

* Офертите, бои за коса, оксиданти, супри, каталози не се включват в тези отстъпки

JPM_may.jpg

ECHOSLINE

от 01 - 31 май

-5% отстъпка върху всички продукти от марката Echosline

* Офертите, бои за коса, оксиданти, супри, каталози не се включват в тези отстъпки

Echosline_may.jpg

VALERA

от 01 - 31 май

-15% отстъпка върху всички продукти от марката VALERA

Valera_may.jpg

Stella B

от 01 - 31 май

-15% отстъпка върху всички мебели в наличност от марката Stella B

Stella_b_may.jpg

FRAMESI

от 01 - 31 май

-10% отстъпка върху всички продукти от марката Framesi

* Офертите, бои за коса, оксиданти, супри, каталози не се включват в тези отстъпки

Framesi_may.jpg

HAIR COMPANY

от 01 - 31 май

-18% отстъпка върху всички продукти от марката Hair Company

* Офертите, бои за коса, оксиданти, супри, каталози не се включват в тези отстъпки

HC_may.jpg

RENÉE BLANCHE

от 01 - 31 май

-15% отстъпка върху всички продукти от марката Renée Blanche

* Офертите, бои за коса, оксиданти, супри, каталози не се включват в тези отстъпки

Renee-Blanche_may.jpg

Maletti

от 01 - 31 май

-15% отстъпка върху всички мебели в наличност от марката Maletti

Maletti_may.jpg