top of page

ASANA SHAMPOO

Асана шампоан за къдрава коса - pH: 6,25 – 6,75
 

Има деликатно измиващо действие и благодарение на мултифункционалните си със­тав­­ки – почиства, под­готвяйки ко­съма за едно съвместно действие с маската или с балсама, за да се по­лу­­чат офор­мени къдрици и да няма ефект на заплитане.

 

ПОЛЗИ
Оформя къдриците и елеми­нира не­приятния ефект на хвърча­ща­та коса.
 

АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Екстракт от слънчогле­дово семе: от него са извлечени Фи­то­­­серамиди. Те оформят за­щи­тен филм, който заглажда ку­­ти­­­­­кулата на косъма и моментал­но оформя къдри­ците, като с тече­­ние на вр­е­­­мето продължава да ги поддържа добре из­глеж­дащи.
Масло от жожоба: по състав е много близко до човешкия се­бум. Това го прави много попу­ля­рен в козметичните про­­­­­­дукти за подобряване състо­янието на ко­жата и ко­сата. Восъ­­ците от жо­жоба имат голям % мастни ки­селини, което ги прави силно хи­д­­ра­­тиращи и подхран­ващи. Ре­­кон­­­­стру­ира фибрите на косъма.
Ленено масло: съдържа лино­ло­ва киселина, която спомага за ре­­­гу­лиране хид­ра­­тацията на ко­жа­та и я прави по-еластич­на. Коз­­­ме­­тич­ното му прило­­жение вър­ху косата пре­до­твратява за­­­­пли­­та­нето на краищата и ес­тес­­­тве­но премахва вече съще­­­­ству­ващите такива, хид­­­ра­ти­ра и реконструира фибрите на ко­съма.
 

ЕНЕРГИЯ
Притежава нежното сияние на залеза и събужда красотата на крис­тала Zinicite – камък, кой­то е познат със способността си да балансира енергията и да въз­становява хармони­ята – но­си радост и творчес­ко вдъх­­­­­но­­­ве­ние. Неговият зашеме­тя­ващ аромат създава енергия и жиз­неност в продуктите на се­­ри­ята.

 

ASANA SHAMPOO

    bottom of page