top of page

Пресата за терапии на JEAN PAUL MYNÈ позволява да се получи максимума при процедурите с терапии. Платките от 3,8 см (100% титан) “се плъзгат” по косата, позволявайки безпроблемно преминаване върху всеки тип коса. Керамичните нагреватели позволяват незабавно дости­гане на желаната температура и оптимално нагряване. Цифровият дисплей позволява да се започне работата при подходяща температура.
С волтаж 110V ~ 240V и мощност 35W.

J PREMIUM FLAT IRON ПРЕСА ЗА ТЕРАПИИ

    bottom of page