top of page

DEVA CONDITIONER
Deva Балсам за боядисани ко­си - pH range: 2,93 – 3,43

 

Придава ле­ка хидратация, идеален за по-тън­ки и бо­ядисани коси или за хора със  за­бър­­зано ежедневие, които ис­кат да по­­с­тигнат хидратация  за мно­го кратко време. Богат на състав­ки подсилващи блясъка на коз­ме­тич­ния цвят. Съдържа специ­ал­ни фито­се­ра­миди, които спомагат за въз­ста­новяване и предпазване струк­ту­ра­та на косъма.

DEVA CONDITIONER

    bottom of page