top of page

FULL-BODY LEAVE IN

Спрей-балсам без от­ми­ване – за тънки коси - pH: 3,88 – 4,38

 

Придава лека хидратация. Иде­ален продукт за хора със забързано еже­дневие, които искат бърза хи­дра­­та­­ция за много кратко вре­ме и без изплакване. Активните му със­тав­­ки придават на косъма плът­ност и обем. Бърз и практичен про­дукт, който се използва веднага след шампо­ана на влажни коси, за да се при­даде мигновена, но и лека  хидра­­тация. Начин на употреба: Това е бал­сам без изплакване, много практи­чен и бърз и е създаден за изпол­зване вед­нага след шампоана, като се впръс­к­ва върху влажна коса, но може и на суха коса и се постига незабав­на хи­дра­тация и лекота на косите.

FULL-BODY LEAVE IN

    bottom of page