top of page

SENSITIVE MASK

Маска за деликатен и чувствителен скалп - pH: 3,23 – 3,73

 

Хидратира в дъл­­бочина. Обогатена с активни съставки за да възстанови хубавия аспект на косите. Пре­по­ръчва се на тези които имат нужда от богата хидратация – но без да се утежняват косите. Неговите ак­тив­ни съставки реа­гират в хармо­­ния при евентуални аномалии на скал­па. Начин на упо­треба: Изпол­зва се в синхрон със Sensitive Sham­poo Puri­fy или Sensitive Shampoo Balance. Спо­мага да се поддържа равно­ве­сие­то между здрава кожа и коса.

SENSITIVE MASK

    bottom of page