top of page

SENSITIVE SCALP CARE LOTION

Лоси­он - гри­жа за чувствителен скалп - pH: 3,05 – 3,55

 

Това е специ­фична терапия за чув­­ствителна и деликатна кожа и скалп. Създаден за да предпази скалпа преди химическо трети­ране в сало­ни­­те или за да го  успокои при чувстви­телност както в са­лона така и у дома.  Начин на упо­треба: Нанася се върху скалпа, преди техническа обра­ботка или  преди шампоана, за да се завърши с последващо третиране със SEN­SITIVE SHAMPOO.

SENSITIVE SCALP CARE LOTION

    bottom of page